W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Rejonowy
w Legionowie
 http://www.bip.gov.pl/

Karty usług i wzory pism MS - Wydział karny

Od 1 stycznia 2021 roku Ministerstwo Sprawiedliwości wdrożyło w sądach powszechnych Standardy Obsługi Interesantów, zgodnie z którymi wprowadzono karty usług i wzory pism.
Pełna informacja o wdrożonych standardach znajduje się w poniższym linku: https://wsoi.ms.gov.pl/ .

Katalog usług wraz z kartami usług dla interesantów

Katalog usług sądów rejonowych - (pdf)

Karty usług podstawowych dla interesantów świadczone w sądach rejonowych

Sprawy karne

16/K/UP/K - INFORMOWANIE OSÓB UPRAWNIONYCH O STANIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NA PODSTAWIE DANYCH Z SĄDOWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

(pdf) , (doc)

17/K/UP/K - UDOSTĘPNIANIE OSOBOM UPRAWNIONYM AKT SPRAWY W CELU ICH PRZEGLĄDANIA LUB SPORZĄDZANIA FOTOKOPII

(pdf)

18/K/UP/K - WYDAWANIE ODPISÓW I KOPII DOKUMENTÓW Z AKT SĄDOWYCH

(pdf) , (doc)

19/K/UP/K - WYDAWANIE ZAPISU DŹWIĘKU ALBO OBRAZU I DŹWIĘKU Z POSIEDZENIA LUB ROZPRAWY

(pdf) , (doc)

20/K/UP/K - INFORMACJA O OPŁATACH I KOSZTACH SĄDOWYCH, SPOSOBIE ICH UISZCZENIA ORAZ SPOSOBIE UBIEGANIA SIĘ O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH

(pdf) , (doc)

21/K/UP/K - INFORMACJA O PRZESŁANKACH I SPOSOBIE WYZNACZENIA PEŁNOMOCNIKA/OBROŃCY Z URZĘDU

(pdf) , (doc)

21/K/UP/K - Załącznik 2 dla karty 21/K/UP/K

(doc)

22/K/UP/K - INFORMACJA O FUNKCJONUJĄCYM SYSTEMIE DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ

(pdf)

23/K/UP/K - INFORMACJA O ZASADACH USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM

(pdf) , (doc)

24/K/UP/K - INFORMACJA O ZASADACH ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY I UTRACONYCH ZAROBKÓW LUB DOCHODÓW DLA ŚWIADKÓW

(pdf) , (doc)

25/K/UP/K - INFORMACJA O UZYSKANIU KLAUZULI WYKONALNOŚCI LUB STWIERDZENIA PRAWOMOCNOŚCI ORZECZENIA

(pdf) , (doc)

26/K/UP/K - INFORMACJA O PORTALU INFORMACYJNYM

(pdf)

27/K/UP/K - INFORMACJA O SKARDZE NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

(pdf) , (doc)

28/K/UP/K - INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZAKOŃCZENIA SPORU W DRODZE MEDIACJI W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH SPRAW, ZASADACH I PROCEDURZE MEDIACJI ORAZ SPOSOBIE KONTAKTU Z MEDIATOREM

(pdf)

29/K/UP/K - INFORMACJA O LEKARZACH SĄDOWYCH, BIEGŁYCH SĄDOWYCH, TŁUMACZACH PRZYSIĘGŁYCH WPISANYCH NA LISTĘ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

(pdf)

30/K/UP/K - INFORMACJE O OSOBACH ORAZ O PODMIOTACH ZBIOROWYCH NA PODSTAWIE DANYCH ZGROMADZONYCH W KRAJOWYM REJESTRZE KARNYM (ELEKTRONICZNY DOSTĘP DO KRK) ORAZ ZASADY UZYSKIWANIA INFORMACJI Z KRK DROGĄ TRADYCYJNĄ

(pdf) , (doc)

30/K/UP/K - Załącznik 2 dla karty 30/K/UP/K

(doc)


Karty usług uzupełniających dla interesantów świadczone w sądach rejonowych

Sprawy cywilne

51/K/UU/SR - INFORMACJA O PRYWATNYM AKCIE OSKARŻENIA

(pdf) , (doc)

52/K/UU/SR - INFORMACJA O SUBSYDIARNYM AKCIE OSKARŻENIA

(pdf)

53/K/UU/SR - INFORMACJA O WYROKU ŁĄCZNYM

(pdf) , (doc)

54/K/UU/SR - INFORMACJA O ODROCZENIU WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

(pdf) , (doc)

55/K/UU/SR - INFORMACJA O ZATARCIU SKAZANIA

(pdf) , (doc)

56/K/UU/SR - INFORMACJA O ODROCZENIU WYKONANIA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI

(pdf) , (doc)

57/K/UU/SR - INFORMACJA O ROZŁOŻENIU GRZYWNY NA RATY LUB ZAMIANIE NA PRACĘ SPOŁECZNIE UŻYTECZNĄ

(pdf) , (doc) , (doc)

58/K/UU/SR - APELACJA

(pdf) , (doc)

59/K/UU/SR - ZAŻALENIE

(pdf) , (doc)

60/K/UU/SR - SPRZECIW OD WYROKU NAKAZOWEGO

(pdf) , (doc)

Powiadom znajomego