W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Rejonowy
w Legionowie
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Legionowie
ul. Sobieskiego 47
05-120 Legionowo

tel. 22 782 35 10

Sąd czynny jest w godzinach:

poniedziałek od 7.00 do 18.00 
wtorek - piątek od 7.00 do 15.00

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Legionowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Sąd Rejonowy w Legionowie.

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-23.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub ewentualnych wyłączeń wymienionych poniżej.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legionowie.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Mirosław Kuk. Kontakt: administracja@legionowo.sr.gov.pl, tel. 22 7823601. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Sąd Rejonowy w Legionowie odpowiada Mirosław Kuk, administracja@legionowo.sr.gov.pl, tel.22 7823601.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Legionowie
Adres: ul. Sobieskiego 47; 05-120 Legionowo
E-mail: administracja@egionowo.sr.gov.pl
Telefon: 22 22 7823601

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych w budynkach Sądu Rejonowego w Legionowie

  • budynek sądu przy ul. Sobieskiego 47, 05-120 Legionowo - od parteru do I piętra dostęp wyłącznie schodami. W sądzie brak jest windy.
  • budynek Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Legionowie mieszczący się przy Alei 3 Maja 24 - wejście do budynku (wysoki parter) wyłącznie po schodach
  • przy głównym wejściu do Sądu znajduje się bramka z wykrywaczem metalu, w razie potrzeby gdyby stanowiło to barierę dla osób niepełnosprawnych można skorzystać z drugiego wejścia, które mieści na drugim końcu budynku. W takiej sytuacji należy skontaktować się z administracją Sądu lub ochroną budynku.

Infrastruktura

Osoby niepełnosprawne mają możliwość zaparkowania samochodu w wyznaczonych miejscach przed budynkiem Sądu.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku Sądu

Ułatwienia dla osób niesłyszących 

Tłumacz języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.), osoby uprawnione, podczas załatwiania swoich spraw w Sądzie, mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Dla osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. - Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) usługa ta jest bezpłatna.

Osoby zainteresowane mogą otrzymać pomoc tłumacza języka migowego po zgłoszeniu chęci skorzystania z takiego świadczenia na co najmniej trzy dni robocze przed planowanym zdarzeniem. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich (ustnie, pismem, telefonicznie, e-mailem), kontaktując się z Biurem Obsługi Interesantów.

Ułatwienia dla osób słabo widzących lub niewidzących

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Aplikacje mobilne

brak aplikacji mobilnej

 

Dodatkowe informacje

Serwis jest częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Zgodność ze standardami

CSS 3

HTML

Strona nie jest w pełni zgodna z WCAG 2.1

Kompatybilność

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki
Skróty klawiaturowe

W serwisie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych dostępnych w przeglądarkach internetowych

Pomoc w nawigacji

Na górze strony znajduje się wyszukiwarka.

Powiadom znajomego