W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Rejonowy
w Legionowie
 http://www.bip.gov.pl/

Informacje


ul. Sobieskiego 47
05-120 Legionowo

NIP 536-149-67-23


UWAGA!

Informujemy, że od dnia 24 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku ulegają zmianie godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Legionowie.

Sąd czynny jest w godzinach:

- poniedziałek od 8.00 do 18.00 (zawieszone od 24.06.2024 r. do 31.08.2024 r.)

- poniedziałek od 7.00 do 18.00 (obowiązujące od 24.06.2024 r. do 31.08.2024 r.)

- wtorek - piątek od 8.00 do 16.00 (zawieszone od 24.06.2024 r. do 31.08.2024 r.)

- wtorek - piątek od 7.00 do 15.00 (obowiązujące od 24.06.2023 r. do 31.08.2023 r.)

Biuro Podawcze, pok. 121, czynne jest w godzinach:

- poniedziałek od 9.00 do 18.00 

- wtorek - piątek od 8.30 do 15.30 (zawieszone od 24.06.2024 r. do 31.08.2024 r.)

- wtorek - piątek od 7.30 do 14.30 (obowiązujące od 24.06.2024 r. do 31.08.2024 r.)

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi odrębne biuro podawcze, pok. 123, czynne w godzinach:

- poniedziałek od 9.00 do 18.00 

- wtorek - piątek od 8.30 do 15.30 (zawieszone od 24.06.2024 r. do 31.08.2024 r.)

- wtorek - piątek od 7.30 do 14.30 (obowiązujące od 24.06.2024 r. do 31.08.2024 r.)

Przerwa od 12.00 do 12.20

Kasa Sądu czynna jest w godzinach:

- poniedziałek od 10.00 do 16.45 

- wtorek - piątek od 8.30 do 14.30

Interesanci przyjmowani są w godzinach:

- poniedziałek od 9.00 do 18.00 

- wtorek - piątek od 8.30 do 15.30 (zawieszone od 24.06.2024 r. do 31.08.2024 r.)

- wtorek - piątek od 7.30 do 14.30 (obowiązujące od 24.06.2024 r. do 31.08.2024 r.)

 

Numery telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Legionowie dostępne są w zakładce struktura organizacyjna.

 


Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej wyłącznie w formie elektronicznej.

Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.

Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl.

UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:
- nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
- nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
- dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

E-znaki są możliwe do nabycia:
- na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
- w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.
Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:
- bezgotówkowej - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
- wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.


 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lutego 2014 roku Prezes Sądu Rejonowego w Legionowie NIE BĘDZIE PRZYJMOWAĆ BEZPOŚREDNIO INTERESANTÓW. Tryb przyjmowania Interesantów może nastąpić w szczególnym przypadku po wyczerpaniu obowiązujących w Sądzie zasad rozpatrywania skarg i wniosków, po uprzednim telefonicznym lub osobistym zapisaniu się w sekretariacie Prezesa Sądu.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych, od dnia 1 lutego 2014 roku wszystkie skargi i wnioski skierowane do Prezesa i Wiceprezesa Sądu mogą być wnoszone WYŁĄCZNIE na piśmie lub w formie ustnej do protokołu.
Jednocześnie zwracam się z prośbą o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad składania skarg i wniosków (zakładka - skargi i wnioski)

Informujemy również, iż wzory skarg/wniosków można uzyskać w Biurze Podawczym Sądu przy ul. Sobieskiego 47, w Oddziale Administracyjnym oraz pobrać ze strony internetowej Sądu z zakładki - skargi i wnioski.

 


UWAGA!

W pierwszym piśmie kierowanym do Sądu ( pozwie, wniosku ) należy wskazać

numer PESEL, NIP, numer z KRS swojego oraz strony pozwanej

przyspieszy to merytoryczne rozpoznanie sprawy!

(USTAWA z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 654)

 

 


 

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2015 roku wpłaty dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie Sądu. Wpłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez rachunki bankowe.

--------------------------------------------------------------------------------

Dochody budżetowe (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

67 1010 1010 0073 9922 3100 0000

--------------------------------------------------------------------------------

Sumy na zlecenia (zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów, rejestr spadkowy)

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

07 1010 1010 0073 9913 9800 0000

--------------------------------------------------------------------------------

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ( nawiązki, świadczenia pieniężne orzeczone na rzecz Funduszu)

BGK I Oddział w Warszawie

05 1130 1017 0020 1191 1320 0003

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe,wadia i zabezpieczenia umów)

BGK I Oddział w Warszawie


48 1130 1017 0021 1001 9890 0004 (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w USD

 

BGK I Oddział w Warszawie

 


21 1130 1017 0021 1001 9890 0005 (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Rachunek sum depozytowych w EUR

 

BGK I Oddział w Warszawie

 

05 1130 1017 0021 1001 9890 0002 (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Rachunek sum depozytowych w GBP

 

BGK I Oddział w Warszawie

 


75 1130 1017 0021 1001 9890 0003 (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Rachunek sum depozytowych w CHF

 

BGK I Oddział w Warszawie

32 1130 1017 0021 1001 9890 0001 (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Wydatki budżetowe

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

20 1010 1010 0073 9922 3000 0000

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego