W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Rejonowy
w Legionowie
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA FINANSOWEGO Sądu Rejonowego w Legionowie

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru rozstrzygnięte
Szczegóły
Stanowisko Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA FINANSOWEGO Sądu Rejonowego w Legionowie
Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Legionowie
Termin składania ofert
Status rozstrzygnięte
Status konkursu: Rozstrzygnięty

Prezes Sądu Rejonowego w Legionowie ogłasza konkurs na stanowisko
KIEROWNIKA FINANSOWEGO Sądu Rejonowego w Legionowie
Kierownik finansowy w Sądzie Rejonowym w Legionowie jest organem odpowiedzialnym za gospodarkę finansową i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa - art. 179 § 2 i art. 21 § 2 - Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 ze zmianami)

Wymagania niezbędne:

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci którzy:

1. Posiadają wykształcenie wyższe magisterskie,
2. Posiadają co najmniej 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym,
3. Posiadają obywatelstwo polskie, maja pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,
4. Posiada znajomość przepisów oraz rozwiązań systemowych z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych, zamówień publicznych i innych dziedzin prawa powiązanych z gospodarka finansową sądów powszechnych,
5. Znajomość procedury budżetowej, w tym przede wszystkim (potwierdzona również praktycznie) znajomość procesu tworzenia i wykonywania budżetu oraz zadań i obowiązków dysponentów środków budżetowych poszczególnych stopni,
6. Nie byli karani za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
7. Nie są pozbawienie władzy rodzicielskiej z powodu jej nadużywania lub rażącego zaniedbywania swoich obowiązków względem dziecka ,
8. Nie byli karani zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 14, poz. 114 i nr 249, poz. 2104 oraz z 2006r. nr 79, poz. 551),
9. Posiadają nieposzlakowaną opinię ,
10. Wyróżniają się wiedzą teoretyczną i doświadczeniem w dziedzinie finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
11. Przeciwko którym nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

1. Preferowane wykształcenie ekonomiczne,
2. Znajomość przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych,
3. Dobra znajomość obsługi komputera i programów komputerowych,
4. Doświadczenie na podobnym stanowisku,
5. Znajomość specyfiki pracy w sądownictwie,
6. Mile widziane doświadczenie w zakresie administrowania nieruchomościami i prowadzenia inwestycji,
7. Preferowana praca na stanowisku kierowniczym w jednostkach sfery budżetowej,

Wykaz niezbędnych dokumentów:

1. Zgłoszenie na konkurs z aktualnym adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego,
2. Kwestionariusz personalny dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz ze zdjęciem,
3. Życiorys,
4.Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie i przebieg pracy zawodowej,
5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. Oświadczenie o niekaralności, za przestępstwo i przestępstwo skarbowe oraz, że nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 14 poz 114 i nr 249 poz. 2104 oraz z 2006r. nr 79, poz. 551)
8. Oświadczenie, że kandydat nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej z powodu jej nadużywania lub rażącego zaniedbywania swoich obowiązków względem dziecka.
Zakres konkursu i kryteria ocen
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie.
W toku Konkursu sprawdzeniu podlegać będą: kwalifikacje, wiedza, predyspozycje oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku kierownika finansowego sądu, w szczególności: znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Prawo o ustroju sądów powszechnych, nadto rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. Nr 11 poz. 69),
Kryteria oceny kwalifikacji, wiedzy, predyspozycji oraz umiejętności kandydata stanowią kompetencje: zawodowe, kierownicze, społeczne, intelektualne i osobowościowe wymienione w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie konkursu na stanowiska dyrektora albo kierownika finansowego sądu (Dz. U. Nr 20 poz. 121), zaś zakres kryteriów oceny określa Załącznik Nr 2 do wyżej cytowanego rozporządzenia.
Przy dokonaniu oceny według wskazanych kryteriów Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:
- zakres wykonywanych zadań;
- zakres odpowiedzialności kierowniczej;
- zakres uprawnień do podejmowania decyzji;
- rodzaj i zakres kontaktów niezbędnych do wykonywania zadań;
- liczbę podległych pracowników oraz zakres ich samodzielności.

Miejsce i termin składania zgłoszeń

Zgłoszenia na Konkurs należy składać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Legionowie ul. Sobieskiego 47 pok. 219 lub przesłać na adres: Prezes Sądu Rejonowego w Legionowie ul. Sobieskiego 47, 05 - 118 Legionowo (decyduje data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym), w terminie do 05 maja 2011 r.
Bliższych informacji udziela Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Legionowie telefonicznie pod numerem telefonu: 22767 25 07
Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).”


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE


Zarządzenie nr 19/11 Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 11 maja 2011 roku


Wyniki konkursu

Powiadom znajomego