RSS
www.bip.gov.pl
Sd Okrgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 03.11.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dezaktualizacja.

Oferty pracy


Informacja z dnia 14 grudnia 2015 roku  dotycząca składanych dokumentów w konkursie na stanowisko asystenta sędziego.

Dokumenty aplikacyjne z konkursu na stanowisko asystenta sędziego oznaczone: Adm. 10-15/15 można odebrać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Legionowie ul. Sobieskiego 47, pok. 219 w terminie 1 miesiąca od dnia ukazania się niniejszej informacji. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Ponadto informujemy, iż dokumenty kandydatów wciągniętych na listę rezerwową konkursu przechowywane będą przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia konkursu lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.
W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich aktualizacji, poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Legionowie, ul. Jana III Sobieskiego 47, 05-118 Legionowo.


Informacja z dnia 6 października 2016 roku w sprawie odbioru dokumentów.

Dokumenty aplikacyjne z konkursów oznaczonych: Adm 10-11/10, 10-26/10, 10-12/11, 10-32/11, 10-58/11, 10-17/12, 10-23/12, 10-27/12 można odebrać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Legionowie ul. Sobieskiego 47, pok. 219 w terminie 1 miesiąca od dnia ukazania się niniejszej informacji. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Ponadto informujemy, iż dokumenty kandydatów wciągniętych na listę rezerwową konkursu przechowywane będą przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia konkursu lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.
W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich aktualizacji, poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Legionowie, ul. Jana III Sobieskiego 47, 05-118 Legionowo.

.

Nie ma pozycji spełniających te kryteria


Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 03.11.2016
Podpisał: Grzegorz Nalewajek
Dokument z dnia: 03.11.2016
Dokument oglądany razy: 122 953