RSS
www.bip.gov.pl
Sd Okrgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 15.06.2021, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja.

Zapytanie ofertowe i zaproszenie do składania ofert - postępowanie nr SR-24/21

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Zapytanie ofertowe i zaproszenie do składania ofert o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych Usługa na odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych i surowcowych) - postępowanie nr SR-24/21

Zapytanie ofertowe i zaproszenie do składania ofert na usługę odbioru odpadów komunalnych (pdf)

 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (doc)

Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 15.06.2021
Dokument oglądany razy: 62
Podlega Ustawie