RSS
www.bip.gov.pl
Sd Okrgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 27.05.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja.

Komornicy

WZORY I FORMULARZE

Komornicy


Serwis Samorządu Komorniczego

www.komornik.pl


Kancelarie komornicze przy Sądzie Rejonowym w Legionowie

.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Artur Bochiński Kancelaria Komornicza nr I w Legionowie

kontakt

Interesanci przyjmowani są w poniedziałki w godzinach od 14:00 do17:00 oraz w
czwartki od 9:30 do 12:00


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Witold Drobiecki Kancelaria Komornicza nr II w Legionowie

www.komorniklegionowo.waw.pl

Interesanci przyjmowani są we wtorki w godzinach od 10.00 do 14.00

Informacja z dnia 4 stycznia 2021 roku

W związku z art. 8 ust. 9 u.k.s. uprzejmie informuję, że w tutejszej kancelarii zachodzą przesłanki do odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Janusz Łukasz Gągolewski Kancelaria Komornicza nr III w Legionowie

kontakt

Intersesanci przyjmowani są w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 15.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Janusz Łukasz Gągolewski, Kancelaria Komornicza nr III w Legionowie  informuje, iż wobec braku opanowania zaległości zaistniały przesłanki do braku możliwości przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela w pierwszym półroczu 2021 roku.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Łukasz Krystek Kancelaria Komornicza nr IV w Legionowie

www.legionowo-komornik.pl

Interesanci przyjmowani są we wtorki w godzinach od 9.00 do 17.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Łukasz Krystek, Kancelaria Komornicza nr IV w Legionowie stosownie do treści art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018r, poz 1669 z późn. zm. - dalej uks) zawiadamia, że w pierwszym półroczu 2021 r. istnieją przesłanki odmowy przyjmowania przez tut. komornika spraw z wyboru na podstawie art. 10 ust. 4 uks.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski Kancelaria Komornicza nr V w Legionowie

www.komornikturski.pl/

Interesanci przyjmowani są we wtorki w godzinach od 9.00 do 17.00


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek Kancelaria Komornicza nr VI w Legionowie

www.komorniklegionowo.pl

Interesanci przyjmowani są w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 15.00
Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 27.05.2021
Podpisał: Grzegorz Nalewajek
Dokument z dnia: 27.05.2021
Dokument oglądany razy: 17 340