RSS
www.bip.gov.pl
Sd Okrgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka


Nabór kandydatów na kuratora społecznego w Sądzie Rejonowym w Legionowie

Przyjmowanie zgłoszeń: zakończone, Status konkursu: Rozstrzygnięty

Organizator: Nabór kandydatów na kuratora społecznego w Sądzie Rejonowym w Legionowie

Nabór kandydatów na kuratora społecznego w Sądzie Rejonowym w Legionowie

Sąd Rejonowy w Legionowie ogłasza nabór kandydatów na
- kuratorów społecznych w Sądzie Rejonowym w Legionowie – pion rodzinny.

Dokumenty należy składać w siedzibie Sądu Rejonowego w Legionowie ul. Sobieskiego 47, III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (pokój 217, 218), w godzinach 9:00 – 15:00 lub przesyłać drogą pocztową na adres Sądu Rejonowego w Legionowie z zaznaczeniem nabór na kuratora społecznego. Kandydaci spełniający wymagania formalne, zostaną telefonicznie powiadomieni
o terminie, miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Sądu/ .

W związku z art. 84.1 ustawy o kuratorach sądowych do pełnienia funkcji kuratora społecznego może być powołana osoba która:
1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. Jest nieskazitelnego charakteru;
3. Jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia funkcji kuratora;
4. Posiada co najmniej wykształcenie średnie i doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej lub ukończone wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, socjologicznych lub prawnych.

Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 29.08.2014
Dokument oglądany razy: 13262