Biuro Obsługi Interesantów jest miejscem obsługi interesantów Sądu Rejonowego w Legionowie I Wydziału Cywilnego i III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Za obsługę interesantów II Wydziału Karnego i IV Wydziału Ksiąg Wieczystych tymczasowo odpowiadają kierownicy sekretariatów tych wydziałów ( do czasu uzyskania dodatkowej powierzchni biurowej pozwalającej na obsługę interesantów wszystkich komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Legionowie.

W ramach BOI wyodrębnione zostają następujące obszary mieszczące się na parterze budynku:

- Biuro Obsługi Interesantów I Wydziału Cywilnego i III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich wraz z czytelnią akt

- Biuro Podawcze

Funkcjonowanie BOI Sądu Rejonowego w Legionowie określa Regulamin Biura Obsługi Interesanta stanowiący załącznik do zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie nr 50/2018 z dnia 2 marca 2018 roku.

Biuro Obsługi Interesanta jest czynne:

- w poniedziałek od 9.00 do 18.00

- od wtorku do piątku od 8.30 do 15.30

(uwaga: w okresie wakacyjnym następuje zmiana godzin pracy Sądu)

INFORMACJE O AKTUALNYM STANIE SPRAW MOŻNA UZYSKAĆ LOGUJĄC SIĘ DO PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDÓW APELACJI WARSZAWSKIEJ