RSS
www.bip.gov.pl
Sd Okrgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 11.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja.

Komornicy

WZORY I FORMULARZE

Komornicy


Serwis Samorządu Komorniczego

www.komornik.pl


Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legionowie
Komornik Adam Wujek

www.komorniklegionowo.pl

Interesanci przyjmowani są w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 15.00


Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legionowie
Komornik Leszek Cabaj

www.komorniklegionowo.com.pl

Interesanci przyjmowani są we wtorki w godzinach od 9.00 do 17.00


Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legionowie
Komornik Witold Drobiecki

www.komorniklegionowo.waw.pl

Interesanci przyjmowani są we wtorki w godzinach od 10.00 do 14.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Witold Drobiecki w nawiązaniu do art 8 ustęp 9 u.k.s. powiadamia niniejszym, iż w pierwszym półroczu 2019 r. zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru z uwagi na brak opanowania zaległości.Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legionowie
Komornik Artur Bochiński

kontakt

Interesanci przyjmowani są w poniedziałki w godzinach od 14:00 do17:00 oraz w
czwartki od 9:30 do 12:00


Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legionowie
 
Komornik w Legionowie Łukasz Krystek

www.legionowo-komornik.pl

Interesanci przyjmowani są we wtorki w godzinach od 9.00 do 17.00


Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legionowie
Komornik Janusz Łukasz Gągolewski

kontakt

Intersesanci przyjmowani są w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 16.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Janusz Łukasz Gągolewski w nawiązaniu do art 8 ustęp 9 u.k.s. powiadamia niniejszym, iż w pierwszym półroczu 2019 r. zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru z uwagi na brak opanowania zaległości.Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 11.01.2019
Podpisał: Grzegorz Nalewajek
Dokument z dnia: 11.01.2019
Dokument oglądany razy: 13 134