RSS
www.bip.gov.pl
Sd Okrgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka


Ośrodek Kuratorski

Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Legionowie

Aleja 3 Maja 24
05-120 Legionowo

Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Legionowie został utworzony z dniem 1 stycznia 2008 roku w drodze zarządzenia nr 76/07 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 30 listopada 2007 roku.

Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Legionowie jest jednostką resocjalizacyjną o charakterze otwartym, działającą w miejscu zamieszkania nieletnich. Do ośrodka kierowani są nieletni na podstawie orzeczeń sądowych. Zadaniem ośrodka jest m.in. wdrażanie uczestników do przestrzegania zasad współżycia społecznego i porządku publicznego oraz kształtowanie właściwego stosunku do nauki i pracy, a także budzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień, na przykład poprzez udzielanie pomocy w usuwaniu zaniedbań wychowawczych.

Kierownik Ośrodka Kuratorskiego nr 1 - Anna Ostrowska
tel. (22) 784 07 77

Godziny przyjęć w Ośrodku Kuratorskim nr 1
L.p. Dni dyżurów Godziny przyjęć
1 poniedziałek 10.00 - 18.00
2 wtorek 15.00 - 19.00
3 środa 15.00 - 19.00
4 czwartek 15.00 - 19.00
5 piątek 15.00 - 19.00

 

 

 Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 30.08.2018
Podpisał: Anna Ostrowska
Dokument z dnia: 30.08.2018
Dokument oglądany razy: 14 481