RSS
www.bip.gov.pl
Sd Okrgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka


Biuro Obsługi Interesanta

Biuro Obsługi Interesantów jest miejscem obsługi interesantów Sądu Rejonowego w Legionowie I Wydziału Cywilnego i III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.
  

Za obsługę interesantów II Wydziału Karnego i IV Wydziału Ksiąg Wieczystych tymczasowo odpowiadają kierownicy sekretariatów tych wydziałów ( do czasu uzyskania dodatkowej powierzchni biurowej pozwalającej na obsługę interesantów wszystkich komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Legionowie.
  

W ramach BOI wyodrębnione zostają następujące obszary mieszczące się na parterze budynku:

► Biuro Obsługi Interesantów I Wydziału Cywilnego i III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich wraz z czytelnią akt

► Biuro Podawcze
  

Funkcjonowanie BOI Sądu Rejonowego w Legionowie określa Regulamin Biura Obsługi Interesanta stanowiący załącznik do zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie nr 50/2018 z dnia 2 marca 2018 roku.
  

Biuro Obsługi Interesanta jest czynne:

► w poniedziałek od 9.00 do 18.00

► od wtorku do piątku od 8.30 do 15.30

(uwaga: w okresie wakacyjnym następuje zmiana godzin pracy Sądu)
  

INFORMACJE O AKTUALNYM STANIE SPRAW MOŻNA UZYSKAĆ LOGUJĄC SIĘ DO PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDÓW APELACJI WARSZAWSKIEJOpublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 16.03.2018
Podpisał: Sylwia Fietko
Dokument z dnia: 16.03.2018
Dokument oglądany razy: 8 686