RSS
www.bip.gov.pl
Sd Okrgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 02.11.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja.

Witamy na stronie Sądu Rejonowego w Legionowie


ul. Sobieskiego 47
05-118 Legionowo

NIP 536-149-67-23


Sąd czynny jest w godzinach:

► poniedziałek od 8.00 do 18.00,    
► wtorek - piątek od 8.00 do 16.00.    

Biuro Podawcze, pok. 121, czynne jest w godzinach:

► poniedziałek od 9.00 do 18.00,    
► wtorek - piątek od 8.30 do 15.30.   

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi odrębne biuro podawcze, pok. 103, czynne w godzinach:

► poniedziałek od 10.00 do 18.00, 
► wtorek - piątek od 8.30 do 15.30. 

Przerwa od 11.00 do 11.15

Kasa Sądu czynna jest w godzinach:

► poniedziałek od 10.00 do 16.45,
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30. 

Interesanci przyjmowani są w godzinach:

► poniedziałek od 10.00 do 18.00, 
► wtorek - piątek od 8.30 do 15.30.  

Numery telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Legionowie dostępne są w zakładce struktura organizacyjna.


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lutego 2014 roku Prezes Sądu Rejonowego w Legionowie NIE BĘDZIE PRZYJMOWAĆ BEZPOŚREDNIO INTERESANTÓW. Tryb przyjmowania Interesantów może nastąpić w szczególnym przypadku po wyczerpaniu obowiązujących w Sądzie zasad rozpatrywania skarg i wniosków, po uprzednim telefonicznym lub osobistym zapisaniu się w sekretariacie Prezesa Sądu.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych, od dnia 1 lutego 2014 roku wszystkie skargi i wnioski skierowane do Prezesa i Wiceprezesa Sądu mogą być wnoszone WYŁĄCZNIE na piśmie lub w formie ustnej do protokołu.
Jednocześnie zwracam się z prośbą o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad składania skarg i wniosków (zakładka - skargi i wnioski)

Informujemy również, iż wzory skarg/wniosków można uzyskać w Biurze Podawczym Sądu przy ul. Sobieskiego 47, w Oddziale Administracyjnym oraz pobrać ze strony internetowej Sądu z zakładki - skargi i wnioski.


UWAGA!

W pierwszym piśmie kierowanym do Sądu ( pozwie, wniosku ) należy wskazać

numer PESEL, NIP, numer z KRS swojego oraz strony pozwanej

przyspieszy to merytoryczne rozpoznanie sprawy!

(USTAWA z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 654)


UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2015 roku wpłaty dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie Sądu. Wpłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez rachunki bankowe.

--------------------------------------------------------------------------------

Dochody budżetowe (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

67 1010 1010 0073 9922 3100 0000

--------------------------------------------------------------------------------

Sumy na zlecenia (zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów)

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

07 1010 1010 0073 9913 9800 0000

--------------------------------------------------------------------------------

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ( nawiązki, świadczenia pieniężne orzeczone na rzecz Funduszu)

BGK I Oddział w Warszawie

05 1130 1017 0020 1191 1320 0003

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe,wadia i zabezpieczenia umów)

BGK I Oddział w Warszawie

24 1130 1017 0020 1191 1390 0001    (obowiązujący do 31.12.2014 roku)

48 1130 1017 0021 1001 9890 0004    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w USD

BGK I Oddział w Warszawie

94 1130 1017 0020 1191 1390 0002    (obowiązujący do 31.12.2014 roku)

21 1130 1017 0021 1001 9890 0005    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w EUR

BGK I Oddział w Warszawie

67 1130 1017 0020 1191 1390 0003    (obowiązujący do 31.12.2014 roku)

05 1130 1017 0021 1001 9890 0002    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w GBP

BGK I Oddział w Warszawie

40 1130 1017 0020 1191 1390 0004    (obowiązujący do 31.12.2014 roku)

75 1130 1017 0021 1001 9890 0003    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w CHF

BGK I Oddział w Warszawie

13 1130 1017 0020 1191 1390 0005    (obowiązujący do 31.12.2014 roku)

32 1130 1017 0021 1001 9890 0001    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Wydatki budżetowe

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

20 1010 1010 0073 9922 3000 0000

 


Aktualności

Zarządzenie w sprawie określenia zakazów, nakazów i ograniczeń w związku z COVID-19

25.05.2020

Zarządzenie nr 81/20 Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie określenia ustanowionych zakazów, nakazów i ogramniczeń oraz zasad w funkcjonowaniu Sądu Rejonowego w Legionowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na jego terenie w związku z występującym stanem epidemi COVID-19 wywołanym zakażeniami wirusem SARS-Cov-2 oraz ustalenia procedury postępowania z osobami, co do których zachodzi podejrzenie zakarzenia.

Treść zarządzenia

Uchylenie zarządzenia 69/20 w sprawie rozpoznawania terminów rozpraw

22.05.2020

Zarządzenie nr 83/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 69/20 z dnia 13 maja 2020 roku.

Treść zarządzenia

Zarządzenie w sprawie zasad i trybu zapobiegania SARS-CoV-2 w kancelariach komorników

15.05.2020

Zarządzenie nr 73/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zasad i trybu zapobiegania w kancelariach komorników sądowych przy Sądzie Rejonowym w Legionowie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanek tym wirusem.

Treść zarządzenia

Zarządzenie w sprawie zasad i trybu zapobiegania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Sądzie

15.05.2020

Zarządzenie nr 70/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zasad i trybu zapobiegania w Sądzie Rejonowym w Legionowie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się chorobu zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem.

Treść zarządzenia

Zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania służby kuratorskiej

15.05.2020

Zarządzenie nr 71/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania służby kuratorskiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałanim i zwalczaniem COVID-19.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 74/20 w sprawie rozpoznania niektórych spraw jako pilnych

13.05.2020

Zarządzenie nr 74/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie wyznaczenia spraw pilnych w III Wydziale R|odzinnym.

Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 69/20 w sprawie rozpoznania terminów rozpraw w dniach 18-31 maja 2

13.05.2020

Zarządzenie nr 69/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie odwołania terminów rozpraw wyznaczonych w okresie od 18 do 31 maja 2020 roku za wyjątkiem rozpraw wyznaczonych w sprawach pilnych.

Treść zarządzenia

Zarządzenie w sprawie zasad i trybu zapobiegania SARS-CoV-2 w kancelariach komorników

04.05.2020

Zarządzenie nr 61/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie zasad i trybu zapobiegania w kancelariach komorników sądowych przy Sądzie Rejonowym w Legionowie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanek tym wirusem.

Treść zarządzenia

Zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania służby kuratorskiej

04.05.2020

Zarządzenie nr 59/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania służby kuratorskiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałanim i zwalczaniem COVID-19.

Treść zarządzenia

Zarządzenie w sprawie zasad i trybu zapobiegania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Sądzie

04.05.2020

Zarządzenie nr 58/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie zasad i trybu zapobiegania w Sądzie Rejonowym w Legionowie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się chorobu zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem.

Treść zarządzenia

Zarządzenie 56/20 w sprawie odwołania terminów rozpraw

24.04.2020

Zarządzenie nr 56/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie odwołania terminów rozpraw wyznaczonych w okresie od 4 do 15 maja 2020 roku  za  wyjątkiem rozpraw wyznaczonych w sprawach pilnych.

Treść zarządzenia

Zarządzenie 48/2020 w sprawie wdrożenia pomiaru temperatury w ramach działań ochrony

06.04.2020

Zarządzenie nr 48/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie wdrożenia pomiaru temperatury w ramach działań ochrony biernej w Sądzie Rejonowym w Legionowie w związku z epidemią.

Treść zarządzenia

Zarządzenie 46/2020 w sprawie ograniczenia rozpoznawania spraw

03.04.2020

Zarządzenie nr 46/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany ograniczenia rozpoznawania spraw w Sądzie Rejonowym w Legionowie oraz przekazywania akt do sądów odwoławczych celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanek tym wirusem.

Treść zarządzenia

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa oraz mediacji

02.04.2020

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji.

Treść informacji

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

02.04.2020

Ministerstwo Sprawiedliwości

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

Treść komunikatu

Zarządzenie w sprawie ograniczenia przekazywania akt do Sądu Okręgowego

31.03.2020

Zarządzenie nr 45/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia przekazywania akt do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w okreie 1 - 30 kwienia 2020 roku.

Treść zarządzenia

Zarządzenie w sprawie wysyłania pism sądowych i wyznaczania terminów rozpraw

25.03.2020

Zarządzenie nr 44/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 18 marca 2020 roku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałanim i zwalczaniem COVID-19 oraz pismem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie wstrzymania wysyłki pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze, wstrzymanie wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń jawnych do końca kwietnia 2020 roku.

Treść zarządzenia

Zarządzenie w sprawie zasad i trybu zapobiegania SARS-CoV-2 w kancelariach komorników

25.03.2020

Zarządzenie nr 43/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zasad i trybu zapobiegania w kancelariach komorników sądowych przy Sądzie Rejonowym w Legionowie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanek tym wirusem.

Treść zarządzenia

Zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania służby kuratorskiej

25.03.2020

Zarządzenie nr 41/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania służby kuratorskiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałanim i zwalczaniem COVID-19.

Treść zarządzenia

Zarządzenie w sprawie kategorii spraw podlegających rozpoznaniu w okresie 1-30 kwietnia

20.03.2020

Zarządzenie nr 40/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ustalenia kategorii spraw podlegających rozpoznaniu w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku.

Treść zarządzenia

Zarządzenie w sprawie zasad i trybu zapobiegania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Sądzie

20.03.2020

Zarządzenie nr 39/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zasad i trybu zapobiegania w Sądzie Rejonowym w Legionowie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się chorobu zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem.

Treść zarządzenia

Zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Sądu Rejonowego w Legionowie

20.03.2020

Zarządzenie nr 37/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia czasu pracy Sądu Rejonowego w Legionowie.

Treść zarządzenia

KOMUNIKAT: Bezpieczeństwo w sprawie koronawirusa

20.03.2020

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne obywateli oraz w związku z koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 w sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę/posiedzenie (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy lub Kierownikowi Oddziału Administracyjnego: (nr telefonu: 22 782 36 01, e-mail: administracja@legionowo.sr.gov.pl
Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

Zarządzenie w sprawie ograniczenia przekazywania akt do Sądu Okręgowego

19.03.2020

Zarządzenie nr 37/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia przekazywania akt do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

Treść zarządzenia

Zarządzenie w sprawie wysyłania pism sądowych i wyznaczania terminów rozpraw

19.03.2020

Zarządzenie nr 36/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 18 marca 2020 roku  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałanim i zwalczaniem COVID-19 oraz pismem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie wstrzymania wysyłki pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze, wstrzymanie wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń jawnych do końca kwietnia 2020 roku.

Treść zarządzenia

Zarządzenie w sprawie zasad i trybu zapobiegania SARS-CoV-2 w kancelariach komorników

16.03.2020

Zarządzenie nr 35/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zasad i trybu zapobiegania w kancelariach komorników sądowych przy Sądzie Rejonowym w Legionowie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanek tym wirusem.

Treść zarządzenia

Zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania służby kuratorskiej

16.03.2020

Zarządzenie nr 33/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania służby kuratorskiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałanim i zwalczaniem COVID-19.

Treść zarządzenia

Zawieszenie działalności Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Legionowie

16.03.2020

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/20 Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie z dnia 13 marca 2020 r. zarządza się zawieszenie działalności Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Legionowie mieszczącego się przy ul. 3 Maja 24 w dniach 13 marca 2020 r. – 30 marca 2020 r.

Bezpieczeństwo w sprawie koronawirusa - Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowi

13.03.2020

UWAGA :

Bezpieczeństwo w sprawie koronawirusa - Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie Nr 31/2020 oraz 32/2020 z dnia 13 marca 2020 roku

***

Odwołanie rozpraw w dniach 13-31 marca 2020 roku

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie Nr 32/2020

Ograniczenie przyjmowania interesantów

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie Nr 31/2020

Dni wolne w Sądzie Rejonowym w Legionowie w 2020 roku

20.02.2020

Informujemy, że zgodnie z zarządzemiem 151/19 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego  w związku z obniżeniem w 2020 roku wymiaru czasu pracy w miesiącu sierpniu i grudniu 2020 roku z powodu świąt przypadających w soboty: 15 sierpnia oraz 26 grudnia 2020 roku – dzień 12 czerwca (piątek) oraz 24 grudnia (czwartek) będą dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Legionowie. W powyższe dni Sąd będzie nieczynny dla interesantów.Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 02.11.2015
Podpisał: Grzegorz Nalewajek
Dokument z dnia: 13.10.2015
Dokument oglądany razy: 505 756