RSS
www.bip.gov.pl
Sd Okrgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 04.08.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja.

Witamy na stronie Sądu Rejonowego w Legionowie


ul. Sobieskiego 47
05-118 Legionowo

NIP 536-149-67-23


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie w sprawie pozyskania nieruchomości na potrzeby Sądu Rejonowego w Legionowie

SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 W WARSZAWIE ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ LUB NIEZABUDOWANEJ NA TERENIE MIASTA LEGIONOWA NA POTRZEBY REALIZACJI NOWEJ INWESTYCJI LUB ADAPTACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA SIEDZIBĘ SĄDU REJONOWEGO W LEGIONOWIE.

OGÓLNE WYMAGANIA:

POWIERZCHNIA DZIAŁKI OK. 5 TYS. M2
PLANOWANA POWIERZCHNIA BUDYNKU OK. 5 TYS. M2
NIERUCHOMOŚC DOBRZE SKOMUNIKOWANA

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. OPIS NIERUCHOMOŚCI.
2. CENĘ.
3. ZDJĘCIA POGLĄDOWE.
4. WYPIS I WYRYS Z REJESTRU GRUNTÓW.
5. WYPIS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (O ILE TAKI JEST UCHWALONY).

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 31 SIERPNIA 2015R. W SĄDZIE APELACYJNYM W WARSZAWIE UL. CIASNA 6 (I PIĘTRO) W SEKRETARIACIE DYREKTORA SA W WARSZAWIE.

NIE PRZEWIDUJE SIĘ WYNAGRODZENIA ZA SKŁADANIE OFERT.

DODATKOWE INFORMACJE UDZIELANE BĘDĄ POD NUMEREM TELEFONU
22 358 69 02 LUB ADRESEM E-MAIL: rrogalsk@waw.sa.gov.pl.

.


.

UWAGA ZMIANA GODZIN URZĘDOWANIA !!!


Zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 29 maja 2015 r. ustalono następujące godziny urzędowania Sądu i przyjęć interesantów w okresie: 29 czerwca 2015 r. – 31 sierpnia 2015 r.

Godziny Urzędowania Sądu Rejonowego w Legionowie:
► poniedziałek od 7.00 do 18.00,
► wtorek - piątek od 7.00 do 15.00.

Interesanci przyjmowani są w godzinach:
► poniedziałek od 10.00 do 18.00,
► wtorek - piątek od 7.30 do 14.30.

Kasa Sądu czynna jest w godzinach:
► poniedziałek od 10.00 do 16.45,
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30.

Sąd czynny jest w godzinach:

► poniedziałek od 8.00 do 18.00,       (od 01.09.2015 roku)
► wtorek - piątek od 8.00 do 16.00.    (od 01.09.2015 roku)

Biuro Podawcze, pok. 121, czynne jest w godzinach:

► poniedziałek od 9.00 do 18.00,      (od 01.09.2015 roku)
► wtorek - piątek od 8.30 do 15.30.   (od 01.09.2015 roku)

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi odrębne biuro podawcze, pok. 103, czynne w godzinach:

► poniedziałek od 10.00 do 18.00,  (od 01.09.2015 roku)
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30.  (od 01.09.2015 roku)

Przerwa od 11.00 do 11.15

Kasa Sądu czynna jest w godzinach:

► poniedziałek od 10.00 do 16.45, (od 01.09.2015 roku)
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30. (od 01.09.2015 roku)

Interesanci przyjmowani są w godzinach:

► poniedziałek od 10.00 do 18.00,  (od 01.09.2015 roku)
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30.  (od 01.09.2015 roku)

Numery telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Legionowie dostępne są w zakładce struktura organizacyjna.


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lutego 2014 roku Prezes Sądu Rejonowego w Legionowie NIE BĘDZIE PRZYJMOWAĆ BEZPOŚREDNIO INTERESANTÓW. Tryb przyjmowania Interesantów może nastąpić w szczególnym przypadku po wyczerpaniu obowiązujących w Sądzie zasad rozpatrywania skarg i wniosków, po uprzednim telefonicznym lub osobistym zapisaniu się w sekretariacie Prezesa Sądu.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych, od dnia 1 lutego 2014 roku wszystkie skargi i wnioski skierowane do Prezesa i Wiceprezesa Sądu mogą być wnoszone WYŁĄCZNIE na piśmie lub w formie ustnej do protokołu.
Jednocześnie zwracam się z prośbą o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad składania skarg i wniosków (zakładka - skargi i wnioski)

Informujemy również, iż wzory skarg/wniosków można uzyskać w Biurze Podawczym Sądu przy ul. Sobieskiego 47, w Oddziale Administracyjnym oraz pobrać ze strony internetowej Sądu z zakładki - skargi i wnioski.


UWAGA!

W pierwszym piśmie kierowanym do Sądu ( pozwie, wniosku ) należy wskazać

numer PESEL, NIP, numer z KRS swojego oraz strony pozwanej

przyspieszy to merytoryczne rozpoznanie sprawy!

(USTAWA z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 654)


UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2015 roku wpłaty dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie Sądu. Wpłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez rachunki bankowe.

--------------------------------------------------------------------------------

Dochody budżetowe (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

67 1010 1010 0073 9922 3100 0000

--------------------------------------------------------------------------------

Sumy na zlecenia (zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów)

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

07 1010 1010 0073 9913 9800 0000

--------------------------------------------------------------------------------

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ( nawiązki, świadczenia pieniężne orzeczone na rzecz Funduszu)

BGK I Oddział w Warszawie

05 1130 1017 0020 1191 1320 0003

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe,wadia i zabezpieczenia umów)

BGK I Oddział w Warszawie

24 1130 1017 0020 1191 1390 0001    (obowiązujący do 31.12.2014 roku)

48 1130 1017 0021 1001 9890 0004    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w USD

BGK I Oddział w Warszawie

94 1130 1017 0020 1191 1390 0002    (obowiązujący do 31.12.2014 roku)

21 1130 1017 0021 1001 9890 0005    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w EUR

BGK I Oddział w Warszawie

67 1130 1017 0020 1191 1390 0003    (obowiązujący do 31.12.2014 roku)

05 1130 1017 0021 1001 9890 0002    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w GBP

BGK I Oddział w Warszawie

40 1130 1017 0020 1191 1390 0004    (obowiązujący do 31.12.2014 roku)

75 1130 1017 0021 1001 9890 0003    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w CHF

BGK I Oddział w Warszawie

13 1130 1017 0020 1191 1390 0005    (obowiązujący do 31.12.2014 roku)

32 1130 1017 0021 1001 9890 0001    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Wydatki budżetowe

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

20 1010 1010 0073 9922 3000 0000

 


Aktualności

Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA

15.04.2019

Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA jest realizatorem zadania finansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawidliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Zadania powyższe obejmują 2019 rok. Szczegółowe informacje.

Stowarzyszenie pomocy społecznej, rehabilitacji i resocjalizacji

12.04.2019

Stowarzyszenie pomocy społecznej, rehabilitacji i resocjalizacji im. K. Kofoeda w Siedlcach informuje, że w 2019 roku realizuje program pomocy postpenitencjarnej dla osób odbywających pozbawienia wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz osób zwalnianych po odbyciu kary z uwzględnienim ich rodzin. Realizacja w/w programu jest współfinansowana z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Szczegółowe informacje.

IV Kongres Nauk Sądowych - 29 czerwca 2019 roku

27.03.2019

Zapraszamy na IV Kongres Nauk Sądowych w dniu 29 czerwca 2019 roku

Informacje dotyczące kongresu

CARITAS - Ośrodek Pokrzywdzonych Przestępstwem

26.02.2019

Informujemy, że Caritas Diecezji Siedleckiej prowadzi na terenie województwa mazowieckiego Ośrodek Pokrzywdzonych Przestępstwem. Ośrodek prowadzi całodobowy dyżur telefoniczny. Znaleźć tam mogą Państwo między innymi darmową pomoc prawną, psychologiczną oraz inne formy pomocy.

Szczegółowe informacje

Dni wolne w Sądzie Rejonowym w Legionowie w 2019 roku

25.01.2019

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem 20/19 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Legionowie dni 2 maja, 21 czerwca, 16 sierpnia i 27 grudnia 2019 r. będą dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Legionowie z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania odpowiednio w dniach 11 maja, 8 czerwca, 3 sierpnia i 7 grudnia 2019 r.Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 04.08.2015
Podpisał: Grzegorz Nalewajek
Dokument z dnia: 04.08.2015
Dokument oglądany razy: 454 455