RSS
www.bip.gov.pl
Sd Okrgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 04.08.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja.

Witamy na stronie Sądu Rejonowego w Legionowie


ul. Sobieskiego 47
05-118 Legionowo

NIP 536-149-67-23


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie w sprawie pozyskania nieruchomości na potrzeby Sądu Rejonowego w Legionowie

SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 W WARSZAWIE ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ LUB NIEZABUDOWANEJ NA TERENIE MIASTA LEGIONOWA NA POTRZEBY REALIZACJI NOWEJ INWESTYCJI LUB ADAPTACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA SIEDZIBĘ SĄDU REJONOWEGO W LEGIONOWIE.

OGÓLNE WYMAGANIA:

POWIERZCHNIA DZIAŁKI OK. 5 TYS. M2
PLANOWANA POWIERZCHNIA BUDYNKU OK. 5 TYS. M2
NIERUCHOMOŚC DOBRZE SKOMUNIKOWANA

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. OPIS NIERUCHOMOŚCI.
2. CENĘ.
3. ZDJĘCIA POGLĄDOWE.
4. WYPIS I WYRYS Z REJESTRU GRUNTÓW.
5. WYPIS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (O ILE TAKI JEST UCHWALONY).

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 31 SIERPNIA 2015R. W SĄDZIE APELACYJNYM W WARSZAWIE UL. CIASNA 6 (I PIĘTRO) W SEKRETARIACIE DYREKTORA SA W WARSZAWIE.

NIE PRZEWIDUJE SIĘ WYNAGRODZENIA ZA SKŁADANIE OFERT.

DODATKOWE INFORMACJE UDZIELANE BĘDĄ POD NUMEREM TELEFONU
22 358 69 02 LUB ADRESEM E-MAIL: rrogalsk@waw.sa.gov.pl.

.


.

UWAGA ZMIANA GODZIN URZĘDOWANIA !!!


Zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 29 maja 2015 r. ustalono następujące godziny urzędowania Sądu i przyjęć interesantów w okresie: 29 czerwca 2015 r. – 31 sierpnia 2015 r.

Godziny Urzędowania Sądu Rejonowego w Legionowie:
► poniedziałek od 7.00 do 18.00,
► wtorek - piątek od 7.00 do 15.00.

Interesanci przyjmowani są w godzinach:
► poniedziałek od 10.00 do 18.00,
► wtorek - piątek od 7.30 do 14.30.

Kasa Sądu czynna jest w godzinach:
► poniedziałek od 10.00 do 16.45,
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30.

Sąd czynny jest w godzinach:

► poniedziałek od 8.00 do 18.00,       (od 01.09.2015 roku)
► wtorek - piątek od 8.00 do 16.00.    (od 01.09.2015 roku)

Biuro Podawcze, pok. 121, czynne jest w godzinach:

► poniedziałek od 9.00 do 18.00,      (od 01.09.2015 roku)
► wtorek - piątek od 8.30 do 15.30.   (od 01.09.2015 roku)

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi odrębne biuro podawcze, pok. 103, czynne w godzinach:

► poniedziałek od 10.00 do 18.00,  (od 01.09.2015 roku)
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30.  (od 01.09.2015 roku)

Przerwa od 11.00 do 11.15

Kasa Sądu czynna jest w godzinach:

► poniedziałek od 10.00 do 16.45, (od 01.09.2015 roku)
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30. (od 01.09.2015 roku)

Interesanci przyjmowani są w godzinach:

► poniedziałek od 10.00 do 18.00,  (od 01.09.2015 roku)
► wtorek - piątek od 8.30 do 14.30.  (od 01.09.2015 roku)

Numery telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Legionowie dostępne są w zakładce struktura organizacyjna.


Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lutego 2014 roku Prezes Sądu Rejonowego w Legionowie NIE BĘDZIE PRZYJMOWAĆ BEZPOŚREDNIO INTERESANTÓW. Tryb przyjmowania Interesantów może nastąpić w szczególnym przypadku po wyczerpaniu obowiązujących w Sądzie zasad rozpatrywania skarg i wniosków, po uprzednim telefonicznym lub osobistym zapisaniu się w sekretariacie Prezesa Sądu.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych, od dnia 1 lutego 2014 roku wszystkie skargi i wnioski skierowane do Prezesa i Wiceprezesa Sądu mogą być wnoszone WYŁĄCZNIE na piśmie lub w formie ustnej do protokołu.
Jednocześnie zwracam się z prośbą o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad składania skarg i wniosków (zakładka - skargi i wnioski)

Informujemy również, iż wzory skarg/wniosków można uzyskać w Biurze Podawczym Sądu przy ul. Sobieskiego 47, w Oddziale Administracyjnym oraz pobrać ze strony internetowej Sądu z zakładki - skargi i wnioski.


UWAGA!

W pierwszym piśmie kierowanym do Sądu ( pozwie, wniosku ) należy wskazać

numer PESEL, NIP, numer z KRS swojego oraz strony pozwanej

przyspieszy to merytoryczne rozpoznanie sprawy!

(USTAWA z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 654)


UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2015 roku wpłaty dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie Sądu. Wpłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez rachunki bankowe.

--------------------------------------------------------------------------------

Dochody budżetowe (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

67 1010 1010 0073 9922 3100 0000

--------------------------------------------------------------------------------

Sumy na zlecenia (zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów)

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

07 1010 1010 0073 9913 9800 0000

--------------------------------------------------------------------------------

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ( nawiązki, świadczenia pieniężne orzeczone na rzecz Funduszu)

BGK I Oddział w Warszawie

05 1130 1017 0020 1191 1320 0003

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe,wadia i zabezpieczenia umów)

BGK I Oddział w Warszawie

24 1130 1017 0020 1191 1390 0001    (obowiązujący do 31.12.2014 roku)

48 1130 1017 0021 1001 9890 0004    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w USD

BGK I Oddział w Warszawie

94 1130 1017 0020 1191 1390 0002    (obowiązujący do 31.12.2014 roku)

21 1130 1017 0021 1001 9890 0005    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w EUR

BGK I Oddział w Warszawie

67 1130 1017 0020 1191 1390 0003    (obowiązujący do 31.12.2014 roku)

05 1130 1017 0021 1001 9890 0002    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w GBP

BGK I Oddział w Warszawie

40 1130 1017 0020 1191 1390 0004    (obowiązujący do 31.12.2014 roku)

75 1130 1017 0021 1001 9890 0003    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Rachunek sum depozytowych w CHF

BGK I Oddział w Warszawie

13 1130 1017 0020 1191 1390 0005    (obowiązujący do 31.12.2014 roku)

32 1130 1017 0021 1001 9890 0001    (obowiązujący od 01.01.2015 roku)

--------------------------------------------------------------------------------

Wydatki budżetowe

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

20 1010 1010 0073 9922 3000 0000

 


Aktualności

Międzynarodowy Dzień Mediacji oraz Tydzień Mediacji

10.09.2018

W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 18 października, natomiast Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach 15 – 19 października 2018 r.
Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji w Sądzie Rejonowym w Legionowie.

Dni wolne w Sądzie Rejonowym w Legionowie w 2018 roku

07.12.2017

Zgodnie z zarządzeniem Nr 108/17 Prezesa i Dyrektora Sadu Rejonowego w Legionowie informujemy, że dzień 2 stycznia 2018 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Legionowie. Dodatkowo w dniach: 1 czerwca 2018 r. (piątek), 2 listopada 2018 r. (piątek) oraz 24 grudnia 2018 (poniedzialek) Sąd Rejonowy w Legionowie będzie nieczynny, za odpracowaniem - w
pełnym wymiarze godzin - odpowiednio w dniach: 19 maja 2018 r.,20 października 2018 r., 1
grudnia 2018 r. (soboty).Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 04.08.2015
Podpisał: Grzegorz Nalewajek
Dokument z dnia: 04.08.2015
Dokument oglądany razy: 451 692