RSS
www.bip.gov.pl
Sd Okrgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 06.07.2020, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja.

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rzecz Sądu Rejonowego w Legionowie” nr SR/72/20

Podlegający Ustawie, data zakończenia: 14.08.2020

Tryb : Zapytanie o ofertę handlową na podstawie art. 4 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp (Dz. U. z 2019 , poz. 1843) o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

"Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rzecz Sądu Rejonowego w Legionowie” nr SR/72/20
Zaproszenie do składania ofert (pdf)

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (pdf)
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (docx)
Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna  (docx)
Załącznik nr 4 - Projekt UMOWY (pdf)
Załącznik nr 5 - Formularz Wykaz osób konsultowanych (xlsx)
Załącznik nr 6 - Formularz skierowania na badania (pdf)
Załącznik nr 7 - Projekt Umowy przetwarzania danych osobowych -RODO (pdf)

Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 06.07.2020
Dokument oglądany razy: 62
Podlega Ustawie