RSS
www.bip.gov.pl
Sd Okrgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 03.08.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja.

Komornicy

WZORY I FORMULARZE

Komornicy


Serwis Samorządu Komorniczego

www.komornik.pl


Kancelarie komornicze przy Sądzie Rejonowym w Legionowie

.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Artur Bochiński Kancelaria Komornicza nr I w Legionowie

kontakt

Interesanci przyjmowani są w poniedziałki w godzinach od 14:00 do17:00 oraz w
czwartki od 9:30 do 12:00


UWAGA

INFORMUJEMY O PRZENIESIENIU NASTĘUJĄCYCH DNI PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

10.08.2021 NA 12.08.2021 ROKU

17.08.2021 NA 19.08.2021 ROKU

24.08.2021 NA 26.08,2021 ROKU

31.08.2021 NA 02.09.2021 ROKU

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Witold Drobiecki Kancelaria Komornicza nr II w Legionowie

www.komorniklegionowo.waw.pl

Interesanci przyjmowani są we wtorki w godzinach od 10.00 do 14.00

Informacja z dnia 9 lipca 2021 roku

W związku z art. 8 ust. 9 u.k.s. uprzejmie informuję, że w tutejszej kancelarii zachodzą przesłanki do odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Janusz Łukasz Gągolewski Kancelaria Komornicza nr III w Legionowie

kontakt

Intersesanci przyjmowani są w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 15.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Janusz Łukasz Gągolewski, Kancelaria Komornicza nr III w Legionowie  informuje, iż wobec braku opanowania zaległości zaistniały przesłanki do braku możliwości przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela w drugim półroczu 2021 roku.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Łukasz Krystek Kancelaria Komornicza nr IV w Legionowie

www.legionowo-komornik.pl

Interesanci przyjmowani są we wtorki w godzinach od 9.00 do 17.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Łukasz Krystek, Kancelaria Komornicza nr IV w Legionowie zawiadamia, że w drugim półroczu 2021 roku nie jest uprawniony do przyjmowania spraw egzekucyjnych z wyboru wierzyciela na podstawie art. 10 ukk.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski Kancelaria Komornicza nr V w Legionowie

www.komornikturski.pl/

Interesanci przyjmowani są we wtorki w godzinach od 9.00 do 17.00


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek Kancelaria Komornicza nr VI w Legionowie

www.komorniklegionowo.pl

Interesanci przyjmowani są w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 15.00
Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 03.08.2021
Podpisał: Grzegorz Nalewajek
Dokument z dnia: 03.08.2021
Dokument oglądany razy: 17 879