RSS
www.bip.gov.pl
Sd Okrgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka


Informacje dla osób z niepełnosprawnością

Tłumacz języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.), osoby uprawnione, podczas załatwiania swoich spraw w Sądzie, mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Dla osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. - Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) usługa ta jest bezpłatna.

Osoby zainteresowane mogą otrzymać pomoc tłumacza języka migowego po zgłoszeniu chęci skorzystania z takiego świadczenia na co najmniej trzy dni robocze przed planowanym zdarzeniem. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich (ustnie, pismem, telefonicznie, e-mailem), kontaktując się z Biurem Obsługi Interesantów.

Infrastruktura

Osoby niepełnosprawne mają możliwość zaparkowania samochodu w wyznaczonych miejscach  przed budynkiem Sądu

.


.

Plan działalności Sądu Rejonowego w Legionowie na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2025 roku

Treść planu (pdf)

.


.ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Na podstawie art.14 ust.1 i ust 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Warszawie w dniu 29 września 2020 wyznaczył koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.
Na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Warszawie a Dyrektorami Sądów apelacji warszawskiej, koordynator do spraw dostępności realizuje swoje zadania również na rzecz pozostałych sądów w apelacji z wyłączeniem Sądu Okręgowego w Warszawie mieszczącego się przy Alei Solidarności 127 w Warszawie z uwagi na wyznaczenie swojego koordynatora.
Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
- monitorowanie działalności sądów apelacji warszawskiej w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności:
Paweł Kowalczyk
tel. 607 237 064
e-mail: dostepnosc@waw.sa.gov.plOpublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 08.07.2021
Podpisał: Grzegorz Nalewajek
Dokument z dnia: 08.07.2021
Dokument oglądany razy: 10 454