RSS
www.bip.gov.pl
Sd Okrgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 26.05.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja.

Darmowa pomoc prawna


Ministerstwo Sprawiedliwości

Darmowa pomoc prawna

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/


Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Legionowskim

Nieodpłatna pomoc prawna


Bezpłatna pomoc prawna w powiecie Legionowskim

  1. Urząd miasta Legionowo - Bezpłatna pomoc prawna
  2. Urząd gminy Serock - Bezpłatna pomoc prawna
  3. Urząd gminy Jabłonna - Bezpłatna pomoc prawna
  4. Urząd gminy Nieporęt - Bezpłatna pomoc prawna
  5. Urząd gminy Wieliszew - Bezpłatna pomoc prawna

Fundacja Edukacji Nowoczesnej

Realizacja projektu w ramach Funduszu Sprawiedliwości na terenie gminy Targówek w Warszawie w terminie od 01.01.2019 do 31.12.2021 roku. Wsparcie jest kierowane dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.


Instytut Psychologii Zdrowia Państwowego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie

Realizacja działań w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich najbliższym do 31.12.2021 roku


Stowarzyszenie pomocy świadkom i ofiarom przestępstw "Cyriacus"

Realizacja zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie programu: ośrodek okręgowy i punkty lokalne pomocy pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw i ich najbliższym  w latach 2019-2021.


Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA

Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA jest realizatorem zadania finansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawidliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Zadania powyższe obejmują 2019 rok. Szczegółowe informacje.


Stowarzyszenie pomocy społecznej, rehabilitacji i resocjalizacji

Stowarzyszenie pomocy społecznej, rehabilitacji i resocjalizacji im. K. Kofoeda w Siedlcach informuje, że w 2019 roku realizuje program pomocy postpenitencjarnej dla osób odbywających pozbawienia wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz osób zwalnianych po odbyciu kary z uwzględnienim ich rodzin. Realizacja w/w programu jest współfinansowana z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Szczegółowe informacje.


CARITAS - Ośrodek Pokrzywdzonych Przestępstwem

Informujemy, że Caritas Diecezji Siedleckiej prowadzi na terenie województwa mazowieckiego Ośrodek Pokrzywdzonych Przestępstwem. Ośrodek prowadzi całodobowy dyżur telefoniczny. Znaleźć tam mogą Państwo między innymi darmową pomoc prawną, psychologiczną oraz inne formy pomocy.Szczegółowe informacje.
Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 26.05.2021
Podpisał: Grzegorz Nalewajek
Dokument z dnia: 26.05.2021
Dokument oglądany razy: 5 370